Δρομολόγια FERRY BOAT για Νέα Στύρα

Δρομολόγια πλοίων από 27/6/14 - 31/8/14

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ Ν.ΣΤΥΡΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΔΕΥ

6:30-9.15-11.30-13.30-15.00-16.00-17.15-18.30-20.00

ΤΡΙ

6:30-9.15-11.30-13.30-15.00-16.00-17.15-18.30-20.00

ΤΕΤ

6:30-9.15-11.30-13.30-15.00-16.00-17.15-18.30-20.00

ΠΕΜ

6:30-9.15-11.30-13.30-15.00-16.00-17.15-18.30-20.00

ΠΑΡ

6.15-9.15-11.30-13.30-14.45-16.00-17.15-18.30-19.30-20.45

ΣΑΒ

6.30-8.00-9.00-11.20-12.30-13.30-14.45-16.00-17.30-20.00

ΚΥΡ

6.45-9.00-10.15-11.30-13.15-15.00-16.00-16.45-17.45-18.45-19.45-20.30-21.00-21.45-22.30


Δρομολόγια πλοίων από 27/6/14 - 31/8/14

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΔΕΥ

8.00-10.30-12.30-14.45-16.15-17.15-18.30-19.45-21.00

ΤΡΙ

8.00-10.30-12.30-14.45-16.15-17.15-18.30-19.45-21.00

ΤΕΤ

8.00-10.30-12.30-14.45-16.15-17.15-18.30-19.45-21.00

ΠΕΜ

8.00-10.30-12.30-14.45-16.15-17.15-18.30-19.45-21.00

ΠΑΡ

8.00-10.30-12.30-14.45-16.15-17.30-18.30-19.45-20.45-22.00

ΣΑΒ

8.00-10.20-11.30-12.30-13.30-14.45-16.15-17.15-18.45-21.00

ΚΥΡ

8.00-9.15-10.20-11.30-12.45-14.30-16.00-17.40-18.40-19.10-19.40-20.40-21.20-21.50-23.20

Τιμοκατάλογος Εισητηρίων

Το άτομο
3,50 €
Ι.Χ
16,00 €
Φοιτητικό
2,60 €
Πολύτεκνοι
1,80 €
Παιδιά 5-10 χρονών
1,80 €
Παιδιά κάτω των 5 χρονών
Δωρεάν


Πρακτορείο Αγ.Μαρίνας 22940 64400 , 22940 63000
Πρακτορείο Ν. Στύρων 22240 41166 , 22240 41079
Πρακτορείο Ιωαν.Παγκάκη 2224041533 - 2224029057-8 (Ν.Στύρα)
Πρακτορείο Ιωαν.Παγκάκη 22940 64332 (Αγ.Μαρίνα)